อีเมลล์

รหัสผ่าน

1 to 5 Brain Exercise

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: ชนะเลิศ
 


คุณสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไรท์วิว วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเด็กพิเศษ เด็กออทิสติก หรือผู้สูงอายุ ให้เกิดสมาธิและลดภาวะซึมเศร้า สามารถเล่นเปียโนเป็นเพลงได้ภายใน 30 นาที ซึ่งจากเดิมจะต้องใช้เวลาเรียน 6 เดือน ถึง 1 ปี ทำให้คนปกติทุกวัยตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ถึง 80 ปี สามารถฝึกเล่นเปียโนเป็นเพลงได้ ทำให้เกิดสติ สมาธิ และความสุข ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ โรคซึมเศร้า และลดภาวะสมาธิสั้นได้ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนารูปแบบบริษัทเป็น Social Enterprise หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีนโยบาย เมื่อมีผู้สมัครเรียน 1 คน เท่ากับช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสได้เรียนฟรีอีก 1 คน มีการสอนฟรีและมอบคีย์บอร์ดให้ผู้ด้อยโอกาสในโรงเรียน โรงพยาบาล และสถานสำหรับผู้สูงอายุในต่างจังหวัดด้วย
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. ช่วยผู้ด้อยโอกาสได้มากกว่า 3,000 คน ผ่านพันธมิตรโรงเรียน โรงพยาบาล และมูลนิธิต่างๆ ทั่วประเทศ
2. เพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับผู้ที่เกษียณอายุในการเป็นครูสอนเล่นเปียโน โดยใช้นวัตกรรมการบริหารสมอง 1 to 5 
3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 38 ล้านบาท ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สร้างโอกาส รอยยิ้ม และความสุขให้กับทุกกลุ่ม ทุกวัย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย เด็กพิเศษ เด็กออทิสติก 
2. ช่วยพัฒนาสมอง 2 ซีกให้สมดุล ป้องกันโรคเครียด โรคซึมเศร้า โรคอัลไซเมอร์ โรคสมาธิสั้น การฆ่าตัวตาย 
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: