อีเมลล์

รหัสผ่าน

ทองสิริ ผ้าย้อมครามธรรมชาติทอมือ

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: รองชนะเลิศอันดับ 2
 


คุณนิคม ปุกแก้ว 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ.อี.ซี. 2015 (ไทยแลนด์) จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นผ้าฝ้ายย้อมครามที่มีความนุ่ม สัมผัสสบาย สีไม่ตก ช่วยเสริมบุคลิกให้ผู้สวมใส่มีผิวสวยขึ้น ไม่เกิดเชื้อรา สามารถสวมใส่ได้แม้จะยังไม่ซัก เกิดจากการพัฒนาต่อยอดการทำผ้าย้อมครามดั้งเดิมของชนเผ่าไทโย้ย จังหวัดสกลนคร มาเป็นครามธรรมชาติสำเร็จรูปแบบพร้อมใช้งานสูตรใหม่ ที่สามารถก่อหม้อครามได้ภายในวันเดียว ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์สามารถก่อหม้อครามและย้อมฝ้ายได้โดยไม่จำกัดเวลา ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นกว่า 100 เท่า ลดปัญหาการย้อมแบบดั้งเดิมที่ต้องก่อหม้อในขณะที่สภาพอากาศเหมาะสม (เดิมย้อมฝ้ายได้ไม่เกิน 1 กิโลกรัม/วัน) มีการพัฒนาเครื่องย้อมครามเข้ามาช่วยลดปัญหาการย้อมด้วยมือ และใช้ใบหมี่หมักกับผ้าคราม ทำให้ได้ผ้าครามที่มีเนื้อนุ่มเป็นพิเศษมากขึ้น
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างยอดขายจากผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามธรรมชาติทอมือและแปรรูป 12 ล้านบาท/ปี
2. สร้างรายได้ให้กับสมาชิกเครือข่ายชุมชนมากกว่า 300 คน จาก 6 ตำบล ในอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร รวม 8.4 ล้านบาท/ปี
3. ยกระดับภูมิปัญญาไทยในการผลิตผ้าย้อมครามธรรมชาติ โดยใช้นวัตกรรมและงานวิจัยมาช่วยลดเวลาในการก่อหม้อคราม จาก 15 วัน เหลือเพียง 1 วัน ช่วยเพิ่มกำลังผลิตได้มากกว่า 100 เท่า

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดการถ่ายทอดวิชาชีพไปยังคนรุ่นใหม่ ทำให้คนหนุ่มสาวมีอาชีพ มีรายได้ เกิดความรัก ความสามัคคีกันมากขึ้นในชุมชน
2. ช่วยให้ผู้สูงอายุและชาวบ้านทั้งในชุมชนและนอกชุมชน มีรายได้โดยประมาณ 15,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน จากเดิมที่มีรายได้เพียง 5,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน
3. ช่วยลดปัญหาสารพิษและมลพิษจากการทิ้งหม้อครามที่เสียหรือตาย ทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีสุขภาพดี ทั้งยังช่วยลดปัญหาการบาดเจ็บจากการย้อมด้วยมือ โดยการเปลี่ยนมาใช้เครื่องย้อมคราม
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: