อีเมลล์

รหัสผ่าน

ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน Field Head Saver

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: รองชนะเลิศอันดับ 2
 


คุณปรีชา  มะโนยศ 
ผู้จัดการงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ความเป็นนวัตกรรม
นวัตกรรมผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับห้ามเลือดในผู้บาดเจ็บที่มีบาดแผลบริเวณศีรษะ โดยสามารถพันศีรษะได้ทุกขนาด ช่วยลดระยะเวลาการพันศีรษะในขณะปฏิบัติการช่วยชีวิต ณ จุดที่เกิดอุบัติเหตุ จาก 10 นาที เหลือเพียง 2 นาที ลดความพิการถาวรจากกระดูกคอเคลื่อนระหว่างให้การช่วยเหลือ และช่วยยึดตรึงท่อช่วยหายใจไม่ให้เลื่อนหลุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราคาไม่แพง สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน กู้ชีพ กู้ภัย และบุคลากรทางการแพทย์ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างมาก
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. ลดการสูญเสียชีวิตและความพิการของผู้ที่ประสบเหตุฉุกเฉิน รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้
2. สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน ลดต้นทุนค่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้กับหน่วยบริการและอาสาสมัครช่วยผู้ประสบเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
3. สามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า 3 ล้านบาท/ปี และมีโอกาสขยายตลาดไปทั้งในและต่างประเทศได้

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ลดค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจากการเกิดอุบัติเหตุ
2. สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอุปกรณ์พันส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้ เพื่อช่วยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. ช่วยยกระดับขีดความสามารถให้กับผู้ปฏิบัติการกู้ชีพในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: