อีเมลล์

รหัสผ่าน

Activated Charcoal จากเหง้ามันสำปะหลัง

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: รองชนะเลิศอันดับ 2
 


คุณพลอยฉัตรชนก วิริยาทรพันธุ์ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ต้อม คาซาวา จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ผงถ่านกำมันต์ Activated Carbon คุณภาพสูงที่ไม่ใช้สารเคมี ผลิตจากเหง้ามันสำปะหลัง ด้วยการพัฒนาเตาเผาระบบปิดที่ไม่ใช้พลังงานจากภายนอก สามารถให้ความร้อนกว่า 1,000 องศาเซลเซียส โดยปราศจากสารเคมี สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตสำหรับการจัดการอาหารปลอดภัย ในการถนอมผักและผลไม้ให้เก็บได้นานขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเหง้ามันสำปะหลัง โดยรับซื้อจากเกษตรกรในราคา 700 บาท/ตัน
2. ลดภาระค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรในการขนย้ายเหง้ามันสำปะหลังไปเผา 150 บาท/ตัน
3. ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่า 3,000 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 240,000 บาท/ปี
4. ช่วยลดการนำเข้า Activated Carbon ปีละกว่า 600 ล้านบาท
5. ลดภาระต้นทุนภาคธุรกิจในการถนอมผัก ผลไม้ ทำให้เก็บได้นานขึ้น
6. ลดภาระภาครัฐด้านสาธารณสุข สำหรับการจัดการอาหารปลอดภัย และการจัดการมลภาวะเป็นพิษในอากาศและน้ำ

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ลดปัญหาการสร้างภาวะเรือนกระจกจากการหยุดเผาเหง้ามันสำปะหลัง
2. ช่วยสร้างงานในชุมชน และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร
3. สามารถขยายผลให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกร และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: