อีเมลล์

รหัสผ่าน

น้ำอ้อยไทยไร้ความยากจน ตราไร่ไม่จน

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: Creator
 


คุณปภัสราภรณ์ เหรียญทอง
กรรมการบริหาร
บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยธรรมชาติ 100% พาสเจอร์ไรซ์ ไม่แต่งสีแต่งกลิ่น และไม่ใส่วัตถุกันเสีย โดยคัดเลือกอ้อยพันธุ์เฉพาะอันดับหนึ่งของไทย คือ พันธุ์สุพรรณบุรี 50 ที่มีความหวาน กลิ่นหอม สีสวย จากไร่อ้อยกว่า 40 ครัวเรือน ครอบคลุม 3 จังหวัด นำมาเข้าเครื่องปอกและหีบอ้อยกึ่งอัตโนมัติที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเฉพาะ แล้วนำมาผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ในระบบปิด เพื่อรักษาความสด สะอาด และคุณประโยชน์ที่ครบครันเสมือนน้ำอ้อยสดธรรมชาติ สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมถึง 6.7 เท่า บรรจุลงในขวดที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ ซึ่งได้รับรางวัลด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศถึง 6 รางวัล
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สามารถกระจายรายได้ให้ชุมชนและเกษตรกรกว่า 3 จังหวัด หรือ 100 ราย มีมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท/ปี
2. ช่วยยืดอายุน้ำอ้อยสดได้นานขึ้น 6.7 เท่า และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอ้อยได้สูงถึง 8 เท่า
3. ยอดขายปี 2560 ภายในประเทศ มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท/ปี

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ช่วยเพิ่มกำลังผลิตได้ถึง 3 เท่า จากการใช้เทคโนโลยีเครื่องปอกและหีบอ้อยกึ่งอัตโนมัติ ทดแทนแรงงานคน และยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอ้อยด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาด Modern trade
2. ช่วยกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: