อีเมลล์

รหัสผ่าน

HealthSmile ปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจสุขภาพ

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: Creator
 


นพ. ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
Platform ช่วยการประมวลผลอัจฉริยะ สำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ให้สามารถเลือกรายการตรวจที่เหมาะกับความเสี่ยงของสุขภาพตนเอง ด้วยการนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มารวบรวมโดยใช้ AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลรายการตรวจที่เหมาะสม ช่วยตัดค่าใช้จ่ายหรือรายการตรวจที่ไม่จำเป็นออก ช่วยให้ผู้รับบริการเลือกรายการตรวจสุขภาพได้อย่างเหมาะสมมากกว่าแพ็กเกจเหมาตรวจตามช่วงอายุที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถเก็บข้อมูลความเสี่ยงและผลการตรวจสุขภาพในรูปแบบออนไลน์ เพิ่มความสะดวกในการเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องในสถานพยาบาลอื่นๆ  
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. ช่วยให้ผู้เข้ารับการตรวจสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจได้อย่างเหมาะสม
2. ช่วยให้ตรวจพบความผิดปกติที่ไม่มีในแพ็กเกจการตรวจสุขภาพทั่วไป เป็นมูลค่า 1.1 ล้านบาท (ในปี 2560-2561)

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพิ่มโอกาสในการเข้ารับการรักษาในภาวะเริ่มต้นของอาการได้มากกว่าการตรวจสุขภาพแบบเดิม
2. ช่วยให้การตรวจสุขภาพมีประสิทธิภาพมากกว่าการตรวจสุขภาพแบบแพ็กเกจทั่วไป
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง // หรือที่เว็บไซต์ www.healthsmile.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ HealthSmile:

“เฮลท์สไมล์” ปฏิวัติวงการตรวจสุขภาพ ชู AI “พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ” :: CLICK ::

 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2019

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: