อีเมลล์

รหัสผ่าน

PIGGIPO แอปพลิเคชันจัดการหนี้บัตรเครดิต

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: รองชนะเลิศอันดับ 1
 


คุณสุพิชญา สูรพันธุ์
ประธานกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เนเวอร์ซิทอัพ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย เนื่องจากช่วยลดปัญหาหนี้บัตรเครดิตให้กับผู้ใช้งาน ช่วยบริหารจัดการหนี้บัตรเครดิต ด้วยการบันทึกและวิเคราะห์รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต  มีการแสดงผลในรูปแบบกราฟที่ดูง่าย ช่วยคำนวณดอกเบี้ยและวางแผนการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตให้กับผู้ใช้งานได้มากกว่า 3 แสนคน
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
สามารถลดภาระหนี้บัตรเครดิตของผู้ใช้แอปพลิเคชันได้มากกว่า 700 ล้านบาท ในระยะเวลา 1 ปี และสร้างรายได้และยอดขายภายในประเทศ ปี 2560 มากกว่า 6 ล้านบาท
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
    1. ช่วยวางแผนด้านการใช้จ่ายให้แก่บุคคลทั่วไปสามารถวางแผนการเงินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
    2. ลดความเสี่ยงของธนาคารในการเกิดหนี้เสีย
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2018

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: