อีเมลล์

รหัสผ่าน

Madi Kombucha ชาหมักเพื่อสุขภาพ

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: Inventor
 


คุณสุวลี เกียรติ์กรัณย์
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ที แกลเลอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นผลิตภัณฑ์ชาหมักเพื่อสุขภาพปราศจากแอลกอฮอล์ ช่วยกำจัดสารพิษในร่างกาย มีเทคนิคการดึงแอลกอฮอล์ออกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความแตกต่างในตลาดชาที่เป็นเครื่องดื่มในประเทศไทยและในเอเชีย ได้มาตรฐานฮาลาล สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 2 ปี  มีการใช้ความรู้จากงานวิจัยมาช่วยควบคุมกรดอินทรีย์ธรรมชาติเพื่อสร้างสมดุลสำหรับร่างกาย    
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
สร้างยอดขายในปี 2560 ได้มากกว่า 40 ล้านบาท (จากในประเทศ 50% และต่างประเทศ 50%)
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
    1. เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคในประเทศที่ต้องการเครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ
    2. ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับใบชาสด ส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกชาในเขตป่าชุมชนหรือชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีรายได้เพิ่มขึ้น
    3. ช่วยเพิ่มดุลการค้าของประเทศไทย จากการส่งออกเครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพไปยังต่างประเทศ
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2018

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: