อีเมลล์

รหัสผ่าน

ผลงานปี 2020

หน้าหลัก / ผลงานที่ชนะรางวัล

 1 2 3 4 5 
หมวด : Creator Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รางวัล Creator Awards
กรีนีค บาล์มกล้วยหอมบำรุงผิว แบบแท่ง
หมวด : Creator Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รางวัล Creator Awards
Food Science Service Platform
หมวด : Creator Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รางวัล Creator Awards
"Krispy Rice" Brown Rice Cereal
 1 2 3 4 5