Notice: Undefined index: id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award.php on line 4 Notice: Undefined index: tag in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award.php on line 5 ผลงานที่ชนะรางวัล | เปลี่ยนไอเดียเป็นพลังเปลี่ยนโลก - 7Innovation Awards
อีเมลล์

รหัสผ่าน

ผลงานปี 2023

หน้าหลัก / ผลงานที่ชนะรางวัล

 1 2 3 4 
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : ชนะเลิศ
นิ่มนิ่ม เส้นไข่ขาวพร้อมทาน
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : รองชนะเลิศอันดับ1
CIRA Core Automation and Technology
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : รองชนะเลิศอันดับ1
Tasted Better แป้งเสริมอาหารดัชนีน้ำตาลต่ำ
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : รองชนะเลิศอันดับ2
สเปรย์ดับเพลิง เฟลมเมกซ์
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : รองชนะเลิศอันดับ2
Tiger Cashbox ตู้เก็บเงินอัจฉริยะ
หมวด : สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : Inventor Awards
Jello Boom ขนมเจลลี่บุกสอดไส้น้ำผลไม้
หมวด : สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : Inventor Awards
Orga Organic Pet แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยงจากสารสกัดผลไม้ไทย
หมวด : สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : Inventor Awards
V Flow ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงหลอดเลือด
หมวด : สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : Inventor Awards
Mr. Zen เฟรนช์ฟรายส์จากถั่วเขียวทอง
 1 2 3 4