อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวและกิจกรรม

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

 5 6 7 8 9 10 
โดย: 7Innovation awards
   18.03.2014
งาน Thai-BISPA Day 2014 ในหัวข้อ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างฐาน
โดย: 7Innovation awards
   12.03.2014
งานประกาศผล "สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2014" และรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
โดย: 7Innovation awards
   04.03.2014
กำหนดการงานประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2014
โดย: 7Innovation awards
   11.02.2014
เชญเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลภายใต้ "โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ” ประจำปี 2013
โดย: 7Innovation awards
   04.11.2013
คณะกรรมการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และสถาบันการจัดการปัญญาภ
โดย: 7Innovation awards
   01.11.2013
ซีพี ออลล์ ร่วมกับตัวแทนจาก 5 องค์กรชั้นนำระดับประเทศ จัดให้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรรม
โดย: 7Innovation awards
   26.06.2013
อังคารที่ 25 มิ.ย.56 เจ้าของธุรกิจสาหร่ายทอดกรอบ“เถ้าแก่น้อย” ขอความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการนำนวัตกรรม
โดย: 7Innovation awards
   02.05.2013
เมื่อกลางเดือนมกราคม 2556 ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ร่วมกับ 5 องค์กรใหญ่ลงนามความร่วมมือใน "โครงการความร่วม มือขับเคลื่อนนวัต
โดย: 7Innovation awards
   12.04.2013
สืบเนื่องจากโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ ที่บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ 5 องค์กร ได้แก
โดย: 7Innovation awards
   05.04.2013
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 13.30 - 16.30 น. ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ (BIC) ร่วมกับโครงการ Advance Retail Management (A
โดย: 7Innovation awards
   01.04.2013
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ซีพี ออลล์จัดประชุมคณะทำงานพานิชย์นวัตกรรมเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
โดย: 7Innovation awards
   20.03.2013
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา เวลา 16.00 น. คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ
 5 6 7 8 9 10