อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวและกิจกรรม

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
โดย: 7Innovation awards
   20.07.2019
ซีพีออลล์ ร่วมมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย(วว.)พัฒนาศักยภาพ SME ไทย
โดย: 7Innovation awards
   09.06.2015
ซีพี ออลล์ พร้อม องค์กรคู่ความร่วมมือ เข้าร่วมหารือการจัดประกวดรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2016”
โดย: Test 2
   03.04.2015
หารือกับ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติหาแนวทางการต่อยอดสำหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม
โดย: 7Innovation awards
   06.03.2015
11 องค์กรสำคัญของประเทศ"Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย" จัดงานประกาศรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2015”
โดย: 7Innovation awards
   08.02.2015
ขอเชิญผู้สนใจ และ SMEs ร่วมงาน  “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย”  สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2015  
โดย: 7Innovation awards
   17.01.2015
Makro สานฝันผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในงานประชุม 2015 Top 100 Meeting บริษัท สยาม แมคโคร จำกัด (มหาชน)
โดย: 7Innovation awards
   17.01.2015
สถาบันเศรษฐกิจชีวภาพ ได้จัดอบรมหลักสูตรฟรี ในหัวข้อ "เครื่องหมายการค้ากับการประกอบธุรกิจ"
โดย: 7Innovation awards
   16.01.2015
กระทรวงวิทย์ฯจัดการสัมมนา “นวัตกรรมระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
โดย: 7Innovation awards
   16.01.2015
พบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทย์มอบของขวัญปีใหม่และนำเสนอ 7 Innovation Award 2015
โดย: 7Innovation awards
   15.01.2015
พบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เพื่อมอบของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2558 และ นำเสนอ 7 Innovation Award 2015
โดย: 7Innovation awards
   30.12.2014
พบ ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำเสนอ7Innovation Award 2015
โดย: 7Innovation awards
   05.12.2014
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2015 รอบตัดสิน 2-3 ธันวาคม 2557  ณ ห้องหว้ากอ
 1 2 3 4 5 6 7 8 9