อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวและกิจกรรม

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
โดย: 7Innovation awards
   15.05.2015
ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ นำ 2 ผู้ประกอบการนวัตกรรม เข้าแม็คโครเพื่อขยายตลาด
โดย: 7Innovation awards
   03.06.2015
ศูนย์นวัตกรรมฯเปิดบ้านต้อนรับ TRIS & BOI ขยายองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
โดย: 7Innovation awards
   07.06.2020
ทริส ร่วมหารือ ซีพีออลล์ พัฒนา SMEs ขนาดกลางและขนาดย่อม เตรียมการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
โดย: 7Innovation awards
   07.06.2020
ซีพีออลล์ ร่วมมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย(วว.)พัฒนาศักยภาพ SME ไทย
โดย: 7Innovation awards
   09.06.2015
ซีพี ออลล์ พร้อม องค์กรคู่ความร่วมมือ เข้าร่วมหารือการจัดประกวดรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2016”
โดย: Test 2
   03.04.2015
หารือกับ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติหาแนวทางการต่อยอดสำหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม
โดย: 7Innovation awards
   06.03.2015
11 องค์กรสำคัญของประเทศ"Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย" จัดงานประกาศรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2015”
โดย: 7Innovation awards
   08.02.2015
ขอเชิญผู้สนใจ และ SMEs ร่วมงาน  “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย”  สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2015  
โดย: 7Innovation awards
   17.01.2015
Makro สานฝันผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในงานประชุม 2015 Top 100 Meeting บริษัท สยาม แมคโคร จำกัด (มหาชน)
โดย: 7Innovation awards
   17.01.2015
สถาบันเศรษฐกิจชีวภาพ ได้จัดอบรมหลักสูตรฟรี ในหัวข้อ "เครื่องหมายการค้ากับการประกอบธุรกิจ"
โดย: 7Innovation awards
   16.01.2015
กระทรวงวิทย์ฯจัดการสัมมนา “นวัตกรรมระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
โดย: 7Innovation awards
   16.01.2015
พบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทย์มอบของขวัญปีใหม่และนำเสนอ 7 Innovation Award 2015
 1 2 3 4 5 6 7 8 9