อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวและกิจกรรม

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
โดย: 7 Innovation Awards
   20.07.2019
ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
โดย: 7 Innovation Awards
   20.07.2019
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 คุณพรพงษ์ ปอประพันธ์ วิทยากรระดับ 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรรมการเลขานุการร้านสหก
โดย: 7Innovation awards
   31.08.2015
คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ เป็นวิทยากรใน งานสัมนา "SEPA Conference 2015 : Sharing Best Practices" จัดโดย IRDP
โดย: 7Innovation awards
   20.07.2019
สกายลักค์ หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งปราศจากสารก่อมะเร็งและสารเคมีที่เป็นอันตราย
โดย: 7Innovation awards
   24.08.2015
ซีพีออลล์ ร่วมมือ เอ็มเอไอ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย: 7Innovation awards
   05.08.2015
ซีพีออลล์ขยายองค์ความรู้นวัตกรรมสู่นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม
โดย: 7Innovation awards
   07.08.2015
“ซีพี ออลล์” จับมือ “พระจอมเกล้าธนบุรีฯ” ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่สังคม
โดย: 7Innovation awards
   04.08.2015
โครงการจับคู่ระหว่าง(ผู้ประกอบการ+ผู้เชี่ยวชาญ)เพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรมและให้การสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบ "คูปอง"
โดย: 7Innovation awards
   06.06.2015
ซีพีออลล์ พบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ร่วมหารือด้านการพัฒนาสินค้านวัตกรรม ภายใต้แบรนด์ ภัทรพัฒน์
โดย: 7Innovation awards
   15.05.2015
ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ นำ 2 ผู้ประกอบการนวัตกรรม เข้าแม็คโครเพื่อขยายตลาด
โดย: 7Innovation awards
   03.06.2015
ศูนย์นวัตกรรมฯเปิดบ้านต้อนรับ TRIS & BOI ขยายองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
โดย: 7Innovation awards
   20.07.2019
ทริส ร่วมหารือ ซีพีออลล์ พัฒนา SMEs ขนาดกลางและขนาดย่อม เตรียมการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
 1 2 3 4 5 6 7 8 9