อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวและกิจกรรม

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
โดย: 7 Innovation Awards
   20.07.2019
Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย นำSMEs ผู้ได้รับรางวัล 7 Innovation Awards ร่วมแสดงผลงานในงาน IP Fair 2016 หนุน SMEsไทย
โดย: สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต(SMI)
   15.08.2016
สถาบัน SIM เปิดโครงการสิทธิพิเศษเพื่อ SMEs ห้ามพลาด!! ด้วยวงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท
โดย: 7 Innovation Awards
   20.07.2019
เทคโนโลยีสมองกลพัฒนา SMEs ไทย
โดย: 7 Innovation Awards
   19.05.2016
GIB ผู้ผลิตวิตามินพืชออมสินร่วมมือลงนามสัญญาธุรกิจ ศรีไทย เน็ทเวิร์ค
โดย: 7Innovation awards
   10.05.2016
คณะผู้บริหาร กฟน. เข้าศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนวัตกรรมของ ซีพี ออลล์
โดย: 7 Innovation Awards
   14.03.2016
ต่อยอดผลงาน NETPIE มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ SMEs
โดย: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   20.07.2019
กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดย: 7 Innovation Awards
   20.07.2019
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คุณกรศิษฏ์ ภัคโซตานนท์ รองผู้ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธา
โดย: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
   20.07.2019
ประชาสัมพันธ์โครงการ SMEs Pro active ปีงบประมาณ 2559-2561 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ SMEs
โดย: 7 Innovation Awards
   20.07.2019
สหกรณ์กฟผนำร่องทดลอง7inno Testing Store Model เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 คุณวารี รักษาศิลป์ กรรมการรองผู้จัดการ...
โดย: 7 Innovation Awards
   20.07.2019
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
โดย: CP ALL
   19.11.2015
"SMEs...ผู้ผลิตพบผู้ซื้อ" โครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 1 2 3 4 5 6 7 8 9