อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวและกิจกรรม

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
โดย: 7Innovation awards
   10.05.2016
คณะผู้บริหาร กฟน. เข้าศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนวัตกรรมของ ซีพี ออลล์
โดย: 7 Innovation Awards
   14.03.2016
ต่อยอดผลงาน NETPIE มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ SMEs
โดย: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   20.10.2018
กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดย: 7 Innovation Awards
   20.10.2018
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คุณกรศิษฏ์ ภัคโซตานนท์ รองผู้ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธา
โดย: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
   20.10.2018
ประชาสัมพันธ์โครงการ SMEs Pro active ปีงบประมาณ 2559-2561 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ SMEs
โดย: 7 Innovation Awards
   20.10.2018
สหกรณ์กฟผนำร่องทดลอง7inno Testing Store Model เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 คุณวารี รักษาศิลป์ กรรมการรองผู้จัดการ...
โดย: 7 Innovation Awards
   20.10.2018
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
โดย: CP ALL
   19.11.2015
"SMEs...ผู้ผลิตพบผู้ซื้อ" โครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดย: 7 Innovation Awards
   20.10.2018
ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
โดย: 7 Innovation Awards
   20.10.2018
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 คุณพรพงษ์ ปอประพันธ์ วิทยากรระดับ 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรรมการเลขานุการร้านสหก
โดย: 7Innovation awards
   31.08.2015
คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ เป็นวิทยากรใน งานสัมนา "SEPA Conference 2015 : Sharing Best Practices" จัดโดย IRDP
โดย: 7Innovation awards
   20.10.2018
สกายลักค์ หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งปราศจากสารก่อมะเร็งและสารเคมีที่เป็นอันตราย
 1 2 3 4 5 6 7 8 9