อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวและกิจกรรม

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
โดย: Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย
   16.02.2019
ทีมงานศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ เป็นตัวแทน 11 องค์กรความร่วมมือ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย จัดชี้แจงการปร
โดย: กรมส่งเสริมการส่งออก
   16.02.2019
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างกันให้แก่ผู้ประกอบการไทย
โดย: สวทช
   16.02.2019
โอกาสดี! กับโครงการ Startup Voucher ปีที่ 3 (รอบที่ 2)
โดย: 7 Innovation Awards
   16.02.2019
“7 Innovation Awards 2017" มุ่งยกระดับนวัตกรรมเพื่อพัฒนา SMEs ไทย
โดย: 7 Innovation Awards
   14.10.2016
คณะทำงาน Thailand Synergy เดินหน้าคัดกรองผลงานรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017
โดย: CP ALL
   16.02.2019
ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ ถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องการสร้างนวัตกรรมทั้งแบบเปิดและแบบปิด สำหรับองค์กร ในหัวข้อ
โดย: 7 Innovation Awards
   16.02.2019
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทีมงานศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ เป็นตัวแทน 11 องค์กรความร่วมมือ Thailand Syner
โดย: 7 Innovation Awards
   16.02.2019
11 องค์กร ร่วมหารือโครงการ "Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย " ปี 2017
โดย: Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย
   16.02.2019
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โดย: 7 Innovation Awards
   16.02.2019
ฤดูกาลเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017 เริ่มแล้ว
โดย: 7Innovation Awards
   16.02.2019
11 องค์กร ร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ(Thailand Synergy) มอบรางวัล “ 7 Innovation Awards 2016 "
โดย: 7Innovation Awards
   16.02.2019
11 องค์กร มุ่งมั่นเฟ้นหา “สุดยอดนวัตกรรม 7Innovation Awards 2016”
 1 2 3 4 5 6 7 8 9