อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวและกิจกรรม

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
โดย: 7Innovation awards
   18.12.2020
ขอเชิญร่วมประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2563 "อนาคตข้าว - อนาคตไทย" วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.15 น. ผ่านทาง Online
โดย: 7Innovation awards
   03.12.2023
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้านำเสนอในรอบคณะกรรมการกลั่นกรอง ประจำปี 2023
โดย: สวทช
   03.12.2023
โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund)
โดย: SPA
   03.12.2023
โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC ประจำปี 2562 เปิดให้สถานประกอบการ ส่งใบสมัครเพื่อคัด
โดย: 7Innovation awards
   03.12.2023
ผังบูธ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย 2019
โดย: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
   03.12.2023
โอกาสพิเศษที่จะมีพี่เลี้ยงจากบริษัทชั้นนำของประเทศ มาเป็นคู่คิด พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย ใน Big Brother Season 4
โดย: สวทน.
   17.07.2016
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 1 สำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหาร / เกษตร / ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โดย: Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย
   03.12.2023
ซีพี ออลล์ จับมือตลาดหลักทรัพย์ MAI พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และคู่ค้าสู่ความยั่งยืน
โดย: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
   03.12.2023
โครงการดีช่วยSME เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 ธ.ค. 60
โดย: กระทรวงวิทย์, สวทช, TED Fund
   03.12.2023
โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund) รอบที่ 3
โดย: ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์
   03.12.2023
ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ แบ่งปันความรู้การจัดการให้คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดย: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
   03.12.2023
รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม โดย NIA ขอเชิญ บริษัท/ผู้ประกอบธุรกิจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี
 1 2 3 4 5 6 7 8 9