อีเมลล์

รหัสผ่าน

ซีพีออลล์และThai BISPA "ตอบโจทย์ SME”

 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 11 องค์กรชั้นนำระดับประเทศ ในด้านการส่งเสริมนวัตกรรม ได้ร่วมรายการสัมภาษณ์สดทางโทรทัศน์ รายการ ”ตอบโจทย์ SME” ในการนี้ คุณศราวดี ตั้งศุภนิมิตรชัย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thai-BISPA) ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับที่มา และวัตถุประสงค์ของโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ และองค์กรคู่ความร่วมมืออย่างสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thai-BISPA) จะสามารถช่วยเหลือ SME ไทยในการประกอบธุรกิจจนสำเร็จได้อย่างไร ตลอดจนได้เชิญชวนให้เข้าประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 INNOVATION AWARDS ปี 2 ด้วย
 
 
 
สำหรับผู้ที่สนใจนำสินค้านวัตกรรมเข้าร่วมประกวดโครงการสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards สามารถนำเสนอเข้ามาทางเว็บไซต์ www.7InnovationAwards.com สามารถอ่านรายละเอียดการสมัคร รางวัลและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ได้ที่นี่ [ คลิก ] และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ [ คลิก ] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-677-9782, 02-677-9770, 02-677-9761 หรือ Email: support@7innovationawards.com

 ย้อนกลับ

โดย:

7Innovation awards

วันที่:

03.08.2014

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: