อีเมลล์

รหัสผ่าน

7 Innovation สานฝัน SMEs สู่ร้านเซเว่น

จากความร่วมมือของ 6 องค์กร อันประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่ง  ประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรม  การนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม 2556 ใน "โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ"
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่องค์กรและผู้ประกอบการ SMEs มีอยู่มาทดลองตลาดจริงกับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ รวมทั้งจัดให้มีการมอบรางวัล "สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards" ให้แก่ผลงานที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประกวด
โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รวมถึงโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจสำหรับผลงานที่มีนวัตกรรม ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่หลายช่องทางของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
โอกาสนี้จึงขอนำผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล "สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards" มานำเสนอพร้อมแนวคิดและความคิดเห็นของเจ้าของผลงานมาให้ได้อ่านกันค่ะ...
 
บรรจุภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เกรซ

บรรจุภัณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ยาก อีกทั้งยังเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านสังคมนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยคนไทยเท่านั้น แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยโลกของเราด้วย
นายแพทย์วีระฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)  ผู้ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านสังคมในชื่อโครงการ "บรรจุภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวด  ล้อมเกรซ" กล่าวว่า 
 
"บรรจุภัณฑ์นี้เป็นสิ่งที่ทำมาจากชานอ้อย โดยใช้ทำเป็นถ้วย เป็นจาน เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แนวคิดเริ่มต้นมาจากปัจจุบันมีการใช้โฟม ใช้พลาสติกเป็นจำนวนมากในการทานอาหาร ซึ่งในทางการแพทย์มีงานวิจัยเยอะมาก ที่บอกว่าโฟมมีสารก่อมะเร็ง ก่อสารพิษค่อนข้างเยอะ ซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรดี เพราะเราต้องทานอาหารที่เป็นสารรก่อมะเร็งทุกวัน ซึ่งพลาสติกกับโฟมก่อปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ มันไม่ย่อยสลาย เมื่อทิ้งไปก็กลายเป็นขยะที่ใหญ่มาก ใช้เวลาย่อยสลายเป็นพันปี" 
ดังนั้นการมองหาวัสดุต่างๆมาใช้ทดแทนพลาสติกและโฟม จึงกลายมาเป็นโจทย์ในการคิดค้นขึ้น โดยจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ก่อสารพิษ เป็นสิ่งย่อยสลายในธรรมชาติได้
"นอกจากนี้จะย่อยสลายในธรรมชาติได้ ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสลาย ทำให้ต้องสามารถเข้าได้ทั้งตู้เย็นและไมโครเวฟด้วย ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นหลักคิดที่ดีต่อผู้บริโภคด้วย และที่สำคัญคือ วิธีคิดของเรา คิดจากมุมมองที่บ้านเราเป็นประเทศเกษตร ประเทศที่มีของเหลือจากการทำการเกษตรเยอะมาก แต่เราไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ เราก็จะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น ตอบโจทย์สังคมและเศรษฐกิจ และช่วยคนที่ทำการเกษตร ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย"


"ชานอ้อย" ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการทำการเกษตร ไม่ใช่สิ่งที่ทำประโยชน์ได้มากมาย ถูกทิ้งให้กลายเป็นกาก แต่ตอนนี้ถูกนำกลับมา ใช้นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วย จนกลายเป็นผลที่เกิดต่อสังคม ผู้บริโภคไม่ต้องมากังวลในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เพราะสามารถย่อยสลายได้ กลายเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไม้ได้อีก จากผลิตภัณฑ์นี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าร่วมโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมกับทางซีพี ออลล์
"ส่วนหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือคนที่คิดนวัตกรรมมีเยอะ และนวัตกรรมดีๆ หลายๆ อย่างก็เกิดขึ้น ปัญหาอย่างหนึ่งของนักนวัตกรรมก็คือ นอกจากจะคิดนวัตกรรมที่ดีขึ้นมาแล้ว ส่วนใหญ่มักจะขาดช่องทางทางการตลาด ซึ่งซีพี ออลล์ 7-Eleven เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ตรงจุดนี้ได้ดีมาก เพราะการที่เราคิดของดีๆ แต่ไม่มีใครเอาไปให้ใช้ มันก็ไม่เกิดประโยชน์ 7-Eleven ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มาก Innovation ดีๆ จะต้องมีช่องทางดีๆ มีการตลาดดีๆที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัว และขับเคลื่อนต่อไปได้"
"การได้เข้าร่วมในโครงการ 7 Innovation Awards ของซีพี ออลล์ ผมคิดว่า หากเรามีของดีอยู่ในมือ และอยากรู้ว่าของดีในมือนั้นจะขับเคลื่อนได้อย่างไร แค่คิดว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้ว แต่หากเข้าร่วมในโครงการนี้ก็จะได้รับข้อคิด คำแนะนำดีๆ อีกเยอะมากในการขับเคลื่อนสิ่งที่อยู่ในมือ ซึ่งสิ่งที่เราจะได้รับมากก็คือ เวลาที่เราต้องการจะขับเคลื่อนอะไรบางอย่าง เราก็จะมีเป้าหมายบางอย่างที่เราอยากจะได้ ผู้คิดค้นนวัตกรรมหลายๆ ท่านมีความสามารถเป็นอย่างมาก แต่อาจจะไม่ได้เก่งทุกด้าน ซึ่งการที่จะขับเคลื่อนให้นวัตกรรมก้าวไปข้างหน้าจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมา ซึ่งโครงการนี้เป็นรางวัลที่น่าเข้าประกวดเป็นอย่างมาก เป็นการส่งต่อความร่วมมือให้ SME ทราบว่า เราจะต้องร่วมมือกัน ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจใด คุณสามารถผลักดันให้แก่ประเทศชาติได้ทั้งนั้น"  ​

 ย้อนกลับ

โดย:

7Innovation awards

วันที่:

02.06.2014

 
0
 
0