อีเมลล์

รหัสผ่าน

งานประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม ปี2013

 
"โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ 5 องค์กรใหญ่ของประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.), และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ได้จัดประกวดรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7Innovation Awards” (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านนวัตกรรม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ได้มีช่องทางจัดจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดผลงานไปสู่นวัตกรรมระดับประเทศต่อไปได้ ซึ่งการจัดประกวดได้แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และรางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ในด้านความคืบหน้าของการประกวดนั้น ทางโครงการประกวดได้มีการแข่งขันและตัดสินผลงานที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกาศผลและมอบรางวัลฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์(Panyapiwat Convention Hall ) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ในงานนี้จะมีพิธีการประกาศรางวัล โดยมีดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา และ รศ.ดร. วีระพงศ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 


ในภาคบ่ายจะมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ "นวัตกรรม: พลังขับเคลื่อนไทย ไป AEC" และ "เคล็ดลับกระบวนการสู่นวัตกรรมและต่อยอดธุรกิจระดับประเทศ" โดยวิทยากรพิเศษ อาทิ คุณวิกรม กรมดิษฐ์, อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย เป็นต้น นอกจากนี้ภายนอกหอประชุมยังมีการออกบูธผลงานนวัตกรรมมากมาย และการเปิดบูธคลีนิคนวัตกรรม โดยองค์กรคู่ความร่วมมืออีกด้วย
ผู้สนใจ และผู้ประกอบการทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม "7 Innovation Awards 2014" ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ได้ โดยลงทะเบียนได้ถึงภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ทางช่องทางโทรศัพท์ที่ 0820099722 คุณพรทิวา (เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 
 

 
 
  

 ย้อนกลับ

โดย:

7Innovation awards

วันที่:

11.02.2014

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: