อีเมลล์

รหัสผ่าน

รายวิชาออนไลน์จากพระจอมเกล้าลาดกระบัง

มาแล้ว..รายวิชาออนไลน์จากพระจอมเกล้าลาดกระบัง ปีที่ 2
เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ประกาศนียบัตร !

เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 7 รายวิชาใหม่ของ KMITL ในโครงการ Thai MOOC (www.thaimooc.org)
สอนและผลิตโดยคณาจารย์และทีมงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เริ่มเรียนได้ทันทีตั้งแต่วันนี้-20 สิงหาคม 2562 นะครับ
..........................................
รายวิชา KMITL008 การถ่ายภาพบุคคล (Portrait Photography)
https://thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL-MOOC+kmitl008+2019_T2/about

รายวิชา KMITL009 การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ (Creative Photography)
https://thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL-MOOC+kmitl009+2019_T1/about

รายวิชา KMITL010 การผลิตหนังสั้น (Short Film Production)
https://thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL-MOOC+kmitl010+2019_T1/about

รายวิชา KMITL011 โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน (Foundation of Motion Graphic)
https://thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL-MOOC+kmitl011+2019_T1/about

รายวิชา KMITL012 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน (Algal Cultivation)
https://thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL-MOOC+kmitl012+2019_T1/about

รายวิชา KMITL013 การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม (Pet Management)
https://thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL-MOOC+kmitl013+2019_T1/about

รายวิชา KMITL014 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)
https://thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL-MOOC+kmitl014+2019_T1/about
..........................................

เข้าไป register จากนั้นเลือกวิชาที่สนใจโดยกด enroll in kmitlxxx แล้วคลิกเข้าสู่หน้ารายวิชา ศึกษาคำชี้แจงเบื้องต้น แล้วจึงกด course เพื่อเข้าไปเรียนรู้จากสื่อได้เลยครับ
https://thaimooc.org/site/KMITL_MOOC

 


ขอบคุณที่มาจาก www.thaimooc.org

 ย้อนกลับ

โดย:

พระจอมเกล้าลาดกระบัง

วันที่:

31.07.2019

 
0
 
0