อีเมลล์

รหัสผ่าน

Whizdom เชื่อม Startup ในThai Synergyไทย


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณกฤษฐ์สยุทธ ชววิทยาธรรม ผู้อำนวยการ และดร.ณิฎา เด่นไพศาล Associate Vice President วิสซ์ดอม โซไซตี้ เข้าพบอาจารย์พูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ และทีมงานศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการหาแนวทางในการเชื่อมโยงและต่อยอดให้กับ Startup และผู้ประกอบการในเครือข่าย รวมถึงร่วมมือสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบเปิดร่วมกันในอนาคต

 ย้อนกลับ