อีเมลล์

รหัสผ่าน

โครงการสนับสนุน SMEs / StartUp

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

WORKING CAPITAL เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ

ขอประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่สนใจสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

โดยสามารถดูรายละเอียดจาก QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรรณฉัตร ไทยวงษ์ 0 2367 8225 หรือ E-mail: pannachat@dip.go.th

 ย้อนกลับ

โดย:

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่:

20.11.2018

 
0
 
0