อีเมลล์

รหัสผ่าน

โครงการสนับสนุน SMEs / StartUp

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SME

ผู้ประกอบการ SMEs ต้องการเสริมสภาพคล่อง ขยายธุรกิจ บสย. เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐ ผ่าน 5 สินเชื่อของธนาคารกรุงไทย วงเงินค้ำฯ 10,000 ล้านบาท ผู้ประกอบการคนไหนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สอบถามเพิ่มเติม call center บสย. 02-890-9999 เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30-17.00 น.

 ย้อนกลับ

โดย:

บยส

 
0
 
0