อีเมลล์

รหัสผ่าน

โครงการสนับสนุน SMEs / StartUp

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

ทุนสนับสนุนการสร้างเครื่องจักร

ข่าวดี! ‼️สำหรับสถานประกอบการ ผู้สร้าง/ผู้พัฒนาเครื่องจักร
สามารถส่งใบสมัครและยื่นข้อเสนอโครงการ
เพื่อคัดเลือกรับทุนสนับสนุนในการสร้างเครื่องจักรตามเงื่อนไขของโครงการ
ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC ประจำปี 2562 โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันไทย-เยอรมัน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยสามารถดูรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ พร้อมทั้ง Download แบบฟอร์มใบสมัครและข้อเสนอโครงการได้ที่
http://www.tgi.or.th/news-detail.php?tr_id=944
 Credit ข้อมูล : SMEONE

 ย้อนกลับ