อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวการประกวด

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

รอบตัดสินเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมปีที่ 6

 
 
เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีการจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัล ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 14  เพื่อพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7Innovation Awards” ประจำปี 2019


 
ภายใต้โครงการ  Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนรวม 11 องค์กร ร่วมเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลงาน ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการ และ Startup ให้ความสนใจและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 120 ผลงาน
โดยมีผลงาน ที่ผ่านการกลั่นกรอง จำนวนทั้งสิ้น 25 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ผลงานด้านสังคม 12 ผลงาน และผลงานด้านเศรษฐกิจ 13 ผลงาน โดยจะพิธีประกาศและมอบรางวัล"สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2019” จะจัดในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค ถนนบางนา-ตราด (ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งเข้าร่วมงานได้ที่นี่)

การประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Award 2019 ภายใต้โครงการ “Thailand Synergy เพื่อ SME ไทย”  ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 ช่วยยกระดับผู้ประกอบไทยให้เติบโตทุกปี โดยผู้ประกอบการนอกจากการส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอแล้ว ก็ยังได้รับคำแนะนำอันเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินธุรกิจและสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรคู่ความร่วมมืออีกด้วย
 สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบนั้นก็ยังได้รับคำแนะนำอันเป็นประโยชน์จากคณะกรรมการเพื่อนำไปปรับปรุงผลงานให้เกิดประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในปีต่อๆ ไปได้อีกด้วย

 ย้อนกลับ

โดย:

7Innovation awards

 
0
 
0