อีเมลล์

รหัสผ่าน

โครงการสนับสนุน SMEs / StartUp

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

Research Gap Fund-TED Fund รอบที่ 3

โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund)
เปิดรับข้อเสนอโครงการถึง 31 สิงหาคม 2561
 
อ่านรายละเอียดได้ที่ click

 ย้อนกลับ