อีเมลล์

รหัสผ่าน

หลักสูตร 4 Pillars: Starting Your Great

สมาคมฟินเทคประเทศไทย ได้จัดหลักสูตร 4 Pillars: Starting Your Great Startup ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้น โดยเล็งเห็นถึงการขาดแคลนแหล่งรวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญ
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ สตาร์ทอัพ รวมถึงผู้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ Finance, Legal, Technology และ Skill มีจำนวนชั่วโมงรวมกว่า 40 ชั่วโมง
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชาอย่างแท้จริง

4 เสาหลัก – ก้าวสู่การเป็นสตาร์ทอัพชั้นยอด
การมีรากฐานที่มั่นคงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเติบโตของธุรกิจของคุณ “4 Pillars: Starting Your Great Startup” เป็นหลักสูตรที่จะมาปูรากฐานในหัวข้อต่างๆที่สำคัญ ที่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและเทคโนโลยี ผู้บริหารหรือพนักงานขององค์กรควรจะรู้ เพื่อนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งหมวดหัวข้อที่น่าสนใจในหลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มหัวข้อด้านการเงิน (Finance) กลุ่มหัวข้อด้านกฎหมาย (Law) กลุ่มหัวข้อด้านเทคโนโลยี (Technology) และกลุ่มหัวข้อทักษะสำคัญ (Essential Skills) โดยวิทยากรในหลักสูตรนี้ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยตรงในหัวข้อต่างๆ ที่พร้อมจะมาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ

 หากท่านมีข้อสอบถามหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ email นี้ หรือรายละเอียดใน website: https://thaifintech.org/4-pillars-courses/

 ย้อนกลับ

โดย:

สมาคมฟินเทคประเทศไทย

 
0
 
0