อีเมลล์

รหัสผ่าน

แป้งศรีจันทร์ แบ่งปันแนวคิดด้านนวัตกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ภายใต้โครงการ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย จัดกิจกรรม Innovation sharing ในธีม knowledge sharing ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจทางด้านเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องสำอาง จนประสบความสำเร็จถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
 

โดยคุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำนวัตกรรม แนวคิดด้านการตลาดและความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และสร้างความแข็งแรงแก่องค์กร และเปิดโอกาสให้ถามตอบเพื่อได้ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯในการนำไปปรับใช้ต่อยอดนวัตกรรมในองค์กรต่อไป

ทั้งนี้ “แป้งผงหอมศรีจันทร์” เคยคว้ารางวัลชนะเลิศ “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2015” ด้านเศรษฐกิจ ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2015” ซึ่งจัดโดย Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ด้วยความร่วมมือของซีพี ออลล์ จับมือกับ 10 องค์กรระดับประเทศ

 ย้อนกลับ

โดย:

7 Innovation awards

วันที่:

20.04.2018