อีเมลล์

รหัสผ่าน

Research Gap Fund-TED Fund

โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund)

เปิดรับข้อเสนอโครงการถึง 15 พฤษภาคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :: CLICK ::

ผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครขอรับทุนตามลิงค์
https://www.nstda.or.th/th/news/11774-Res
earchGapFund-TedFund


 ย้อนกลับ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง