อีเมลล์

รหัสผ่าน

SET ต่อยอดผลงานนวัตกรรม PIGGIPO

 
        เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ภายใต้โครงการ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย จัดกิจกรรม Innovation sharing ในธีม knowledge sharing ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจสตาร์ทอัพ จนประสบควาสำเร็จถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งได้รับเกียติจากคณะผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯเข้าร่วมแบ่งปันความรู้และแชร์ประสบการณ์กันอย่างคับคั่ง

 
      โดยคุณสุพิชญา สูรพันธุ์ (กั๊ก) ประธานกรรมการ บริษัท เนเวอร์ซิทอัพ จำกัด เจ้าของผลงาน PIGGIPO(พิกกิโปะ) แอปพลิเคชันจัดการหนี้บัตรเครดิต ซึ่งได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2018 (รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม) ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำ และเปิดโอกาสให้ถามตอบเพื่อได้ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯในการนำไปปรับใช้ต่อยอดนวัตกรรมในองค์กรต่อไป
 
 
        ปัจจุบันประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในเรื่องตลาดทุนและการวางแผนทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางตลาดทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเป็นแหล่งระดมเงินทุนซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินสำหรับทุกภาคส่วน โดยตระหนักถึงการพัฒนาเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่เหมาะสมในการช่วยบริหารวางแผนทางการเงินที่เข้าถึงได้ง่ายสุด จึงได้หารือร่วมกับทางคุณสุพิชญา สูรพันธุ์ และทีมงานบริษัท เนเวอร์ซิทอัพ จำกัด ในการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและช่วยจัดการวางแผนทางการเงินในอนาคตได้อย่างแท้จริงต่อไป

 ย้อนกลับ

โดย:

7Innovation awards

วันที่:

28.03.2018

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: