อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวการประกวด

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

 1 2 
โดย: 7Innovation awards
   01.07.2022
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้านำเสนอในรอบคณะกรรมการตัดสิน ประจำปี 2022
โดย: 7Innovation awards
   01.07.2022
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้านำเสนอในรอบคณะกรรมการกลั่นกรอง ประจำปี 2022
โดย: 7Innovation awards
   01.07.2022
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้านำเสนอในรอบคณะกรรมการตัดสิน ประจำปี 2021
โดย: 7Innovation awards
   01.07.2022
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้านำเสนอในรอบคณะกรรมการกลั่นกรอง ประจำปี 2021
โดย: 7Innovation awards
   01.07.2022
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล 7 Innovation Awards 2020
โดย: 7Innovation awards
   01.07.2022
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล 7 Innovation Awards 2019
โดย: 7Innovation awards
   01.07.2022
ศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม ซีพี ออลล์ เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
โดย: Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย
   01.07.2022
ตัวแทน 11 องค์กร หารือความร่วมมือจัดงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2019
โดย: 7Innovation awards
   01.07.2022
7 Innovation Awards 2019 รอบตัดสินเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมปีที่ 6
โดย: 7Innovation awards
   01.07.2022
ผลการกลั่นกรอง 7 Innovation Awards 2019
โดย: Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย
   01.07.2022
ทีมงานศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ เป็นตัวแทน 11 องค์กรความร่วมมือ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย จัดชี้แจงการปร
โดย: 7 Innovation Awards
   01.07.2022
“7 Innovation Awards 2017" มุ่งยกระดับนวัตกรรมเพื่อพัฒนา SMEs ไทย
 1 2