อีเมลล์

รหัสผ่าน

ซอฟท์แวร์/โปรแกรมสำหรับผู้ประกอบการ

หน้าหลัก / คลังความรู้

ฟรี! โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับ SMEs

กรมสรรพากรมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้เดินหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบครบวงจร สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียว จึงได้จัดทำโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี (สะดวก ง่าย และไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน)

 ย้อนกลับ

หมวด

ซอฟท์แวร์/โปรแกรมสำหรับผู้ประกอบการ

โดย

กรมสรรพากร

 
0
 
0
เรื่องที่เกี่ยวข้อง