อีเมลล์

รหัสผ่าน

งานวิจัยและเทคโนโลยี

หน้าหลัก / คลังความรู้

NIA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดหนังสือ นวัตกรรมเพ

NIA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดหนังสือ นวัตกรรมเพื่ออนาคต (Innovation for the Future) ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน (Science and Technology Book Series) โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายแง่มุมต่างๆ ของคำว่า นวัตกรรม ทั้งความหมาย ประโยชน์ จุดเริ่มต้น รวมถึงนวัตกรรมเพื่ออนาคต ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศไทย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.smeone.info/innovation-detail/3887

 ย้อนกลับ

หมวด

งานวิจัยและเทคโนโลยี

โดย

NIA

 
0
 
0