อีเมลล์

รหัสผ่าน

อบรม Ready to SME 4.0 Program

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอประชาสัมพันธ์
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 (Ready to SME 4.0 Program)

โดยผู้ประกอบการ SMEs ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าว
สามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/rj8ZTe โดยจะปิดรับสมัครก่อนวันจัดฝึกอบรม 1 อาทิตย์

Category: ปฏิทินกิจกรรมปี 2018

By: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Date: 08.11.2018 08:00 - 16:00

Venue: Grand Howord Hotel กรุงเทพ