อีเมลล์

รหัสผ่าน

“INNOVATION THAILAND EXPO 2018” A NEW LANDSCAPE OF THAILAND “มุมมองใหม่ ประเทศไทยที่แตกต่าง ด้วยนวัตกรรม”

  “INNOVATION THAILAND EXPO 2018”
A NEW LANDSCAPE OF THAILAND
“มุมมองใหม่ ประเทศไทยที่แตกต่าง ด้วยนวัตกรรม”
ครั้งแรกของ INNOVATION FESTIVAL เทศกาลนวัตกรรมที่จะพลิกโฉมอนาคตของประเทศไทย
FAIR: งานแสดงนวัตกรรมล้ำๆ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี
FIN: เปิดโอกาสธุรกิจนวัตกรรมกับบริการของภาครัฐ
FUN: สนุกได้สาระกับประสบการณ์หลากหลาย ให้ชีวิตดีขึ้น
งานนี้เหมาะสำหรับ
1. กลุ่มนโยบายจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดความสามารถด้านนวัตกรรมไทย
2. ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาที่ต้องการศึกษาโมเดลแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร
3. บุคลากรภาครัฐ ที่ต้องการศึกษาแนวทางของภาครัฐในอนาคต และโอกาสในการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ
4. ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ต้องการต้นแบบแนวทางการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่ประสบผลสำเร็จ
5. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันการศึกษา ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และศึกษาต้นแบบอาชีพในอนาคตที่หลากหลายด้าน
6. ประชาชนทั่วไป ที่สนใจติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

-พบกับงานสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม จากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน 3 ธีมหลัก มีทั้งหมด 10 หัวข้อ
* ASIAN Innovation Leadership Forum
หัวข้อ Global Innovation Policy / Global innovation index (GII) / Financing innovation
* Government Transformation Forum
หัวข้อ Driving Government towards Future / Yothi Medical Innovation District
 * Future Business Forum
หัวข้อ Innovation Driven Enterprise (IDE) / Legal & Tax Planning for Innovative SME & Family Business / New protein (Bioeconomy) / YOUTH TALK: The Future Maker/ UX Talk
-และพบกับ3 งานนิทรรศการแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรม จากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ

* 15 Government Support

* 10 Groups of Innovation for your "Better Life"

* 10 Innovation Awards Showcase

* Career for the Future in 21 Century

* Innovation Driven Enterprises (IDE) Business Model
พบกันได้ในวันที่ 4-7 ตุลาคม 2018
ตั้งแต่เวลา 9:00 - 20:00 น.
ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา
ลงทะเบียนได้ที่ http://innovationthailand.org/syst/index.php?route=register&see_level=MTE=

Category: ปฏิทินกิจกรรมปี 2018

By:

Date: 04.10.2018 09:00 - 07.10.2018 20:00

Venue: ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: