อีเมลล์

รหัสผ่าน

Capital Market Innovation Awards 2018

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ 4 องค์กรพันธมิตร ได้แก่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO)
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

จัดการประกวด “รางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561
                  (Capital Market Innovation Awards 2018)”
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช้นวัตกรรมในการสร้างคุณประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูนักพัฒนาและผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม

 

 
 
  • เปิดกว้างสำหรับทุกคน ทั้งธุรกิจในตลาดทุน Startup Fintech นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมที่เป็นสินค้าหรือบริการที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย ตอบโจทย์ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องยุค 4.0
  • ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 800,000 บาท
  • เปิดรับผลงานถึง 30 มิ.ย. นี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.set.or.th/CapitalMarketInnovationAwards

Category: ปฏิทินกิจกรรมปี 2018

By: SET

Date: 30.06.2018 09:00 - 16:00

Venue: อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 
0
 
0