อีเมลล์

รหัสผ่าน

สัมมนา Workshop what is innovation & How to write a proposal

        สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จัดกิจกรรมให้สำหรับผู้ประกอบการมาร่วมพัฒนาไอเดียสร้างธุรกิจนวัตกรรม พัฒนาการเขียน proposal ขอทุนสำนักงานในโครงการ Open Innovation กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ กับกิจกรรมสัมมนา “Workshop what is innovation & How to write a proposal”


 
วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 – 12.30 น.

ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 มีนาคม 2561 ที่ http://www.nia.or.th/forum_1

**เงื่อนไขการสมัคร: สำนักงานขอสงวนสิทธิการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากความเป็นนวัตกรรมของโครงการที่ท่านสนใจจะนำเสนอเพื่อขอรับทุน สนช.
ที่มา : 
www.nia.or.th

Category: ปฏิทินกิจกรรมปี 2018

By: NIA

Date: 04.04.2018 08:30 - 12:30

Venue: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ