อีเมลล์

รหัสผ่าน

Booksmile

หน้าหลัก / ผลงานที่ชนะรางวัล

หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อันดับ : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ผลงานหนังสือดีราคาถูก ล้านเล่มแห่งการแบ่งปัน เป็นผลงาน ที่ช่วยทำให้คนไทยได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่ดี มีคุณค่า ในราคาที่ไม่