อีเมลล์

รหัสผ่าน

อินทผลัมเกษตรอินทรีย์เพื่อการแปรรูป

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: Creator
 


คุณพรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดลี่กรีน (2507) จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นผลิตภัณฑ์จากอินทผลัมพันธุ์ เด็คเลตนัวร์ ซึ่งเป็นราชินีแห่งอินทผลัม ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร ให้ความหวานที่เป็นน้ำตาลโมเลกุลเชิงเดี่ยวที่ดีต่อสุขภาพ เหมาะสำหรับการบริโภคผลสด และการแปรรูป มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เป็น  Value chain ตั้งแต่การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัม แบบเกษตรอินทรีย์  และการแปรรูป จนได้ผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
สร้างยอดขายในปี 2560 ได้มากกว่า 15 ล้านบาท (จากยอดขายในประเทศ 95% ต่างประเทศ 5%)
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
    1. ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค กลุ่มผู้ที่ดูแลสุขภาพ และผู้ที่เป็นโรคเบาหวานที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ให้ความหวานเป็นน้ำตาลโมเลกุลเชิงเดี่ยว ซึ่งมีคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพ
    2. สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่เกษตรกรในการปลูก มากกว่า 200,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
    3. ช่วยลดการนำเข้าอินทผลัมมากกว่า 50% และประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอินทผลัมคุณภาพอีกภูมิภาคหนึ่งของโลก
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2018

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: