อีเมลล์

รหัสผ่าน

แอมอาร์เฮิร์บส์ ข้าวเคลือบสมุนไพร

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: Creator
 


นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์
ประธานกรรมการ
บริษัท แอมเบอร์ พรอเพอร์ตี้ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเคลือบสมุนไพร มีสรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ใช้นวัตกรรมการเคลือบสารสกัดจากสมุนไพรถึง 11 ชนิดลงบนข้าว มี 4 สูตรเพื่อตอบสนองความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันตามสภาพของวัย ได้แก่ วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้พักฟื้น ผู้สูงอายุ โดยสารอาหารที่มีประโยชน์ยังอยู่ครบถ้วน แม้จะผ่านความร้อนจากการหุงแล้ว เป็นการยกระดับสมุนไพรไทยและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพ ให้เหมาะสมกับสภาพของวัยมากขึ้น
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สามารถสร้างยอดขายในปี 2560 ได้มากกว่า 89,000 บาท
2. ภายในปี 2563 คาดว่าอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง 1,600%

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
 
    1. ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้สะดวกมากขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกสมัยใหม่
    2. เป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพ ให้เหมาะสมและถูกต้องตามแต่ละวัยสภาพมากยิ่งขึ้น
    3. เป็นการยกระดับสมุนไพรไทยและพัฒนานวัตกรรมเป็นความแปลกใหม่ในระดับโลก
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2018

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: