อีเมลล์

รหัสผ่าน

เกรซ บรรจุภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: รางวัลชนะเลิศ
นายแพทย์วีรฉัตร  กิตติรัตนไพบูลย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
การมุ่งมั่นลองผิดลองถูกนำชานอ้อยมาคิดค้นพัฒนาทำภาชนะสาหรับบรรจุอาหารทดแทนวัสดุจากโฟมและพลาสติก มีความปลอดภัยสามารถนาเข้าเตาอบและเตาไมโครเวฟได้ เป็นวัสดุธรรมชาติ 100% สามารถย่อยสลายได้เองภายใน 6 อาทิตย์ ไม่ก่อให้เกิดขยะและปัญหามลพิษ และในขณะเดียวกัน ได้มีการรณรงค์เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้กับชุมชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สถาบันองค์กรเอกชนและภาครัฐมาโดยตลอด ...
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
สามารถสร้างยอดขายจากท้้งในประเทศและการส่งออกได้มากกว่า 240 ล้านบาท/ปี

ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
  • ช่วยลดปัญหาขยะและการก่อให้เกิดมลพิษจากโฟมและพลาสติก
  • ร่วมปลูกฝังจิตสำนึกให้กับชุมชนในสังคมให้ตระหนักถึงการร่วมกันแก้ปัญหาโลกร้อน
​อ่านข้อมูลเพิ่มเติม www.thaibpe.com
:: สามารถ Download ผลการประกวดในรูปแบบรวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (pdf) ได้ที่นี่ ::
 ย้อนกลับ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: