อีเมลล์

รหัสผ่าน

Micro Insurance หลักประกัน เพื่อคนไทย

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

คุณประเวช องอาจสิทธิกุล
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับ และ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

ความเป็นนวัตกรรม
ผลงาน Micro Insurance หลักประกันเพื่อคนไทย ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย สามารถสร้างหลักประกันด้านทรัพย์สินและความมั่นคงให้กับชีวิตได้ทั่วถึงมากขึ้น ด้วยการออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยสุดคุ้ม เบี้ยประกันรวม 200 บาท / ปี สามารถใช้บริการผ่านทางช่องทาง Counter Service เพียงใช้บัตรประชาชนเพียงอย่างเดียว สามารถอนุมัติการประกันผ่านทางระบบ online และรวมถึงการเบิกค่าสินไหมทดแทนที่มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาทได้ทันที ผ่าน Counter Service ที่มีสาขา ในร้านเซเว่นทั่วประเทศ

มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
สามารถสร้างหลักประกันด้านทรัพย์สินและความมั่นคงให้กับขีวิตของประชาชนทั่วประเทศได้มากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม โดยการสร้างหลักประกันที่ครอบคลุมทั่วประเทศ [National Philanthropy]
  • ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานเสถียรภาพระบบประกันภัย

:: สามารถ Download ผลการประกวดในรูปแบบรวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (pdf) ได้ที่นี่ ::
 ย้อนกลับ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: