อีเมลล์

รหัสผ่าน

39+1 ประกันสังคมภาคสมัครใจ

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

คุณสุุพัชรี มีครุฑ
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ความเป็นนวัตกรรม
ผลงาน 39+1 ประกันสังคมสมัครใจ เป็นการเปิดบริการที่ทำให้คนไทยทั่วประเทศที่ประกอบอาขีพอิสระ ไม่ได้มีเงินเดือนประจำ เช่น พ่อค่า เม่ค้า สามารถชำระเงินสมทบประกันสังคมตามมาตรา 39 และ 40 ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เพียงแค่บอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนก็ทำรายการได้ ผ่านร้าน 7-ELEVEN ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง

มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
ทำให้ผู้ประกอบอาชีพอสระที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ มีโอกาสมีเงินสะสมมีหลักประกันคุณภาพชีวิตได้โดยไม่ยุ่งยาก

ประโยชน์ที่ได้รับ
  • คนไทยเข้าสู่หลักประกันสังคมมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น มีความสุขมากขึ้น
  • เป็นแบบอย่างหน่วยงานภาครัฐที่มีความพยายามดูแลประชาชนคนไทย ให้มีหลักประกับชีวิตที่ดี ทุกระดับของสังคม
  • ผู้ประกันตนมีเงินสมทบและผลตอบเทนสะสมเพิ่มขั้นเป็นจำนวนเงิน 1,065,696 ล้านบาท (ณ กันยายน 2556)

:: สามารถ Download ผลการประกวดในรูปแบบรวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (pdf) ได้ที่นี่ ::
 ย้อนกลับ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: