อีเมลล์

รหัสผ่าน

แคปซูลเลือดจระเข้

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รศ.ดร. วิน เชยชมศรี
หัวหน้าคณะวิจัย และ ที่ปรึกษา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานีไทย

ความเป็นนวัตกรรม
ผลงาน แคปซูลเลือดจระเข้ เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารเสริม เกิดจากผลงานวิจัยของภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าเลือดจระเข้มีคุณสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย E, coli. และนำไปสู่การคิดประดิษฐ์อุปกรณ์เจาะดูดเลือดจากจระเข้ โดยไม่ต้องฆ่าหรือทารุณจะเข้อย่างวิธีในอดีต ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับ ภูมิแพ้ แผลเรื่อรัก โลหิตจาก เบาหวาน และภูมิคุ้มกันบกพร่อง

มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
ปัจจุบันมียอดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มากกว่า 50 ล้านบาท / ปี

ประโยชน์ที่ได้รับ
  • จากการเป็นศูนย์กลางแหล่งเพาะเลี้ยงจระเข้ ผนวกกับนวัตกรรมดังกล่าวจึงเพิ่มมูลค่าของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย ส่งผลให้ไทยเป็นผู้นำของโลกสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากเลือดจระเข้
  • สนับสนุนสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศ ลดการนำเข้าและส่งเสริมการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
  • ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเลี้ยงจระเข้ สร้างงานแก่ภาคเกษตรกรและภาคอุตสากรรม

:: สามารถ Download ผลการประกวดในรูปแบบรวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (pdf) ได้ที่นี่ ::
 ย้อนกลับ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: