อีเมลล์

รหัสผ่าน

น้ำนมถั่วเหลือง Tofusan

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards

คุณสุรนาม พานิชการ
ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท โทฟุซัง จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลงาน น้ำนมถั่วเหลือง Tofusan เป็นน้ำนมถั่วเหลืองซื่งผสมฟองเต้าหู้ ใช้ถั่วเหลืองไม่ผ่าน GMO ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้สิ้นค้ามีอายุยาวนานขึ้น แต่ยังคงรสชาติเหมือนน้ำเต้าหู้สด โดยไม่ใส่วัตถุกันเสีย สามารถหารับประทานได้ทุกเวลา เหมือนน้ำนมถั่วเหลืองที่ต้มใหม่แบบดั้งเดิม

มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
มียอดขายเติบโตอย่างต่อเหนื่อง สูงกว่า 15 ล้านบาท / ปี

ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ผู้บริโภคมีทางเลือกในตัวสินค้ารูปแบบใหม่ และสะดวกในการซื้อรับประทาน
  • ผู้บริโภคหันมาสนใจรับประทานเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น
  • ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกถั่วเหลือง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภายในประเทศ

:: สามารถ Download ผลการประกวดในรูปแบบรวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (pdf) ได้ที่นี่ ::
 ย้อนกลับ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: