อีเมลล์

รหัสผ่าน

กล้วยปิ้ง Dole กล้วยปิ้งอิ่มสะดวกเพื่อสุ

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards

คุณอธิเชษฐ ไชยยงค์
ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท โดล เฟรช โพรดิวซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลงาน กล้วยปิ้ง Dole กล้วยปิ้ง อิ่มสะดวก เพื่อสุขภาพ เป็นการพัฒนากล้วยปิ้งพร้อมรับประทาน โดยออกแบบให้ใช้ได้กับเตาไมโครเวฟของร้าน 7-ELEVEN แล้วยังคงได้รสชาติกล้วยปิ้งที่นุ่ม หอมหวานจากน้ำตาลมะพร้าว รสชาติเดียวกับกล้วยปิ้งที่ปิ้งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม ถือเป็นนวัตกรรมรายแรกของประเทศ สามารถตอบสนองวิถีชีวิตของคนไทยในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
สร้างการเติบโตของยอดขายได้มากกว่า 16 ล้านบาท / ปี

ประโยชน์ที่ได้รับ
  • เป็นการนำอาหารและวิถีชีวิตของท้องถิ่นสู่ความเป็นสากลด้วยเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ เน้นความสะดวกและสะอาดปลอดภัย กระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคในช่องทางร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่
  • ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพจากผลไม้ สะอาดปลอดภัย รสชาติอร่อยตรงความต้องการ
  • ช่วยเกษตรกรจากการสูญเสียรายได้ จากกล้วยที่ไม่สามารถขายสด ให้สามารถขายกล้วยเกรดรองได้อีก

:: สามารถ Download ผลการประกวดในรูปแบบรวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (pdf) ได้ที่นี่ ::
 ย้อนกลับ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: