อีเมลล์

รหัสผ่าน

โอวาโด น้ำมันอะโวคาโดซอฟเจล

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: รองชนะเลิศอันดับ2
 


คุณฐิติรัตน์  ศักดาปรีชา       
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บริบูรณ์ฟาร์ม จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์น้ำมันอะโวคาโดซอฟเจล เกิดจากแนวคิดการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน จากการส่งเสริมให้เครือข่ายเกษตรกรปลูกอะโวคาโดสายพันธุ์แฮสแบบเกษตรอินทรีย์ มีการรับซื้อผลผลิตจากทั่วประเทศและมีการแปรรูปด้วยกระบวนการสกัดเย็น เพื่อคงคุณค่ากรดไขมันดีได้มากกว่า 80 % อุดมด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครือข่ายเกษตรกรและเพิ่มมูลค่าผลอะโวคาโด
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างยอดขายได้กว่า 1 ล้านบาท ในปีแรก
2. เพิ่มมูลค่าการแปรรูปอะโวคาโด จากกิโลกรัมละ 200 บาท เป็น 1,000 บาท


 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ปลูกอะโวคาโดมากกว่า 1,000 ไร่
2. สร้างอาชีพให้เกษตร 40 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท


 
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: