อีเมลล์

รหัสผ่าน

Haruna ผงผักพรีไบโอติก

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
 


คุณนที ศิริธรรมวัฒน์ 
   คุณจิรินทร์กาญจน์ ศิริธรรมวัฒน์
บริษัท วีทีเค อินโน กรุ๊ป จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
นวัตกรรมผงผักพรีไบโอติกผสมเส้นใยธรรมชาติ 100% แก้ท้องผูก ด้วยกระบวนการผลิตพิเศษที่ทำให้ผงผักธัญพืชแปลงสภาพให้เกิดพรีไบโอติกธรรมชาติที่มีชื่อว่า “แป้งทนย่อย” ซึ่งเป็นแป้งที่ทนกรดในกระเพาะ ทนต่อการดูดซึมในลำไส้เล็กแล้วไปหมักเป็นจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ ทำให้จุลินทรีย์เติบโตแบบสมดุล ส่งผลทำให้ลำไส้แข็งแรง สามารถแก้ไขปัญหาท้องผูกแบบธรรมชาติ
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างยอดขายได้มากกว่า 6 ล้านบาทต่อปี

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่แก้อาการท้องผูกแบบธรรมชาติ
2. ช่วยให้ระบบลำไส้แข็งแรง เพิ่มภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2022