อีเมลล์

รหัสผ่าน

ซอสปรุงรสโซเดียมต่ำ 101 Plus

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: รองชนะเลิศอันดับ 2
 


รศ.พญ. ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย 
นพ. กฤตชัย โสภากร
   ผศ.พญ. ศานิต วิชานศวกุล
   คุณณัฐณิชา จิตชื่น
บริษัท ดอกเตอร์ ดี ซายน์ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสเพื่อสุขภาพสูตรโซเดียมต่ำ ซึ่งลดโซเดียมลงกว่าซอสปรุงรสทั่วไป 70% ไม่เติมโพแทสเซียม ปราศจากวัตถุกันเสียและผงชูรส ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติเข้มข้นและกระบวนการผลิตเฉพาะ ทำให้ซอสปรุงรสยังคงรสชาติที่หอม อร่อย กลมกล่อม แทนการใส่ผงชูรส สามารถนำมาใช้ปรุงอาหารเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัว รวมถึงผู้ป่วยโรคไตและกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ได้รับอนุสิทธิบัตรและฉลากทางเลือกสุขภาพ
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างยอดขายกว่า 7 ล้านบาทต่อปี

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคที่ต้องการทานอาหารอร่อยควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ
2. เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคไตและกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ